Untitled Document
POCETNA OBAVESTENJA O SKOLI KOLEKTIV SKOLE PROGRAMI NASI USPESI UCENICKE STRANE GALERIJA TENDERI KONTAKT

Тендери

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

11.02.2019

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


Објављује одлику о додели уговора за ЈНМВ 1/2019
Преузимање конкурсне документације:

odluka o dodeli ugovora st.1.jpeg
odluka o dodeli ugovora st.2.jpeg
odluka o dodeli ugovora st.3.jpeg


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019 – УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНЕ ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

04.022019

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


упућује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕПОНУДА

Предмет јавне набавке број 01/2019 је услуга
достављања припремљене хране за ученике у продуженом боравку, дистрибуција
хране заједно са амбалажом и неопходним прибором за јело као и повратак исте у
наставним данима у 2019. години као и у 201
9. години ако је потребно,
почев од датума закључења уговора на период од годину дана, односно до износа
процењене вредности набавке, за потребе ОШ. „Јанко Веселиновић“ из Београда. Јавно отварање понуда биће
истог дана, 0
8.02.2019. године у 12.00 часова у просторијама школе,на адреси: Основна школа „Јанко
Веселиновић“, Умчарска 2, 11010 Београд. Отварање понуда
је 
јавно  и 
истом  могу  присуствовати 
сва  заинтересована  лица, 
а  само  овлашћени 
представниципонуђача,
који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћењаКомисији
за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку
отварањапонуда.
Достављено пуномоћје (овлашћење) мора бити оригинал
издато од понуђача, са заводним  бројем 
под  којим  је 
издато,  датумом  издавања, 
печатом  и
потписом
одговорног лица понуђача.


Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA 2019.doc
JNMV KUNJIHA 2019.doc


ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/18

13.12.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


упућује:

ПОЗИВ ЗА 


ЈАВНУ НАБАКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  
НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БР. 03/2018


Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA3_2018.pdf
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA 03_2018.pdf
KONKURSNA DOKUMENTACIJA2019.pdf
ODLUKA O DODELI UGOVORA3_2018.pdf


ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/18

13.12.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


упућује:

ПОЗИВ ЗА 


ЈАВНУ НАБАКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  
НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БР. 03/2018


Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA3_2018.pdf
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA 03_2018.pdf


ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/18

08.11.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


упућује:


ПОЗИВ ЗА  ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА


Преузимање конкурсне документације:

01 - Odluka o pokretanju postupka.doc
Poziv za podnosenje ponuda.doc
Konkursna dokumentacija.doc
IZMENAKonkursna dokumentacija.doc
Odluka 02-18 Janko Veselinović.pdf


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 1/2018

21.02.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


ОБЈАВЉУЈЕ:
Преузимање конкурсне документације:

ODLUKA O DODELI UGOVARA JNMV1_2018.pdf


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ БР. 1/2018 – УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНЕ ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

02.02.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


упућује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 1/2018,УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНЕ ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 


Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA012018.pdf
KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 12018.pdf


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2017

20.12.2017

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ


упућује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА

ЈНМВ 2/2017, НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОШ " ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"


Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA 02-2017.pdf
KONKURSNA DOKUMENTACIJA2018.pdf
ODLUKA O DODELI UGOVORA 2_2017.pdf


Листу предходних тендера можете видети овде
Copyright © 2019, Основна школа "Јанко Веселиновић" , All rights reserved. Сва права задржана.
Без дозволе забрањена је репродукција у целини и у деловима.
дизајн - Вемнет