ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈA УЧЕНИКА

У нашој школи се континуирано спроводи програм професионалне оријентације за ученике осмих разреда.

Психолог школе држи предавања осмацима из домена професионалне оријентације и води консултативне разговоре са децом и родитељима како би им помогао да што успешније изаберу школу која им одговара.

У школу долазе и представници појединих средњих школа који врше презентацију својих школа и на тај начин омогућавају деци да добију што више информација о различитим школама и образовним профилима.

Такође нашу школу посећују и стручњаци из Центра за информисање и професионално саветовање при Националној служби за запошљавање који као најкомпетентнија установа пружају ученицима осмих разреда своју стручну помоћ у избору будућег занимања.

Ученицима се овако испланираним и комплексним приступом даје могућност да добију правовремене и што исцрпније информације о различитим занимањима што ће им помоћи да изаберу занимање које је у складу са њиховим интересовањима, способностима, које одговара њиховим особинама личности и које је перспективније што се тиче запошљавања.

ЕКОЛОШКИ СЕМИНАР

Еколошки програми у школи су наш допринос тежњама да се очува здрава животна средина.

У оквиру програма:

  • стална едукација наставника и ученика са циљем да се подигне свест о здравој средини и чистој будућности
  • програм сакупљања отпада за рециклажу

КИНЕСКИ ЈЕЗИК – факултативна настава

У нашој школи се, уз сагласност  Савета родитеља и Школског одбора, у сарадњи са Филолошким факултетом и Институтом Конфучије, годинама уназад  организује факултативни програм – кинески језик.

Наши ученици  осим редовне наставе која се одржава суботом,  учествују и у: прослави   Кинеске  Нове године, сајму књига, прослави Дана Института Конфучије …

У школи се у току године одржи више радионица и тематских изложби  везаних за кинеску културу ( кинеска калиграфија , спорт .. )