Директор/фах

Секретар

Рачуноводство

011/2895-812

011/2893-913

011/3478-635

мејл адреса skola@osjankoveselinovic.edu.rs