РАЗРЕДНА НАСТАВА

Редни број Име и презиме наставника Стручна спрема
1. Милена Спонза Наставник разредне наставе
2. Драгана Гвозденовић Наставник разредне наставе
3. Марија Бастић Наставник разредне наставе
4. Драгица Банић Наставник разредне наставе
5. Невенка Јовичин Наставник разредне наставе
6. Драгана Сретеновић Наставник разредне наставе
7. Наташа Поповић Наставник разредне наставе
8. Снежана Стојановић Наставник разредне наставе
9. Слађана Димитријевић Наставник разредне наставе
10. Марија Мутавџић Наставник разредне наставе
11. Јелица Ристић Наставник разредне наставе
12. Јелена Тодовић Наставник разредне наставе
13. Анкица Николић Наставник разредне наставе
14. Aна Лазић Наставник разредне наставе
15. Маја Арсеновић Наставник разредне наставе
16. Драгана Јовић Наставник разредне наставе
17. Данијела Иванов Наставник разредне наставе
18. Душица Вујовић Наставник разредне наставе
19. Божана Шкундрић Наставник разредне наставе
20. Александар Мањенчић Наставник разредне наставе

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА

Редни број Име и презиме наставника Стручна спрема
1. Александар Мањенчић Наставник разредне наставе
2. Наташа Коцић Наставник разредне наставе
3. Андријана Јанковић Наставник разредне наставе
4. Милена Савић Наставник разредне наставе

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Редни број Име и презиме наставника Стручна спрема
1. Данијела Милићевић Наствник српског језика
2. Марија Мандић Наствник српског језика
3. Јелица Голубовић Наствник српског језика
4. Весна Спасић Наствник српског језика
5. Милева Стефановић Наствник енглеског језика
6. Бранка Попадић Наствник енглеског језика
7. Нина Вукотић Арнаут Наствник енглеског језика
8. Оливера Тимотијевић Наствник енглеског језика
9. Славица Томашевић Наствник немачког језика
10. Јаворка Травица Наствник немачког језика
11. Дејан Митровић Наставник ликовне културе
12. Валентина Мирковић Наствник ликовне културе
13. Дејана Жужа Рудолф Наствник музичке културе
14. Горана Гогић Наствник музичке културе
15. Драган Јеремић Наствник историје
16. Јелена Ондрик Наствник историје
17. Јадранка Косовац Наствник географије
18. Зоран Милошевић Наствник географије
19. Гордана Биочанин Наставник хемије
20.  Слободан Стојадиновић Наствник физике
21. Дејан Јовановић Наствник физике
22. Ксенија Бундало Наствник математике и информатике
23. Наташа Теодоровић Наствник математике
24. Милан Јефтовић Наствник математике
25. Марија Томић Наствник математике
26. Марија Љубоја Наствник биологије
27. Сања Рашчанин Наставник биологије
28. Јармила Вишњић Наставник физичког и здравственог васпитања
29. Ведрана Рашовић Наставник физичког и здравственог васпитања
30. Јелена Радичевић Наставник физичког и здравственог васпитања
31. Марко Мандић Наставник физичког и здравственог васпитања
32. Саша Радовановић Наставник техничког и информатичког образовања
33. Драгана Петровић Наставник техничког и информатичког образовања
34. Дејан Јовановић Наставник техничког и информатичког образовања
35. Милосава Смиљанић Наставник техничког и информатичког образовања
36. Бранкица Јевремовић Наставник математике
37. Маријана Бојанић Наставник математике
38. Биљана Милановић Вероучитељ
39. Драгана Аврамовић Вероучитељ

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Редни број Име и презиме сарадника Стручна спрема
1. Марија Бучић Психолог
2. Татјана Илић Марковић Педагог
3. Радмила Јаковљевић Библиотекар

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Редни број Име и презиме Стручна спрема
1. Марија Ђуровић в.д. директор школе
2. Драган Станковић Помоћник директора

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

Редни број Име и презиме Стручна спрема
1. Јасна Лазић Секретар школе
2. Марина Станимировић Шеф рачуноводства
3. Весна Фуштић Благајник и администратор