РАЗРЕДНА НАСТАВА

Редни број Име и презиме наставника Стручна спрема Одељење
1. мр Радмила Јаковљевић Професор разредне наставе 11
2. Мирјана Мишић Наставник разредне наставе 12
3. мр Марија Бастић Професор разредне наставе 13
4. Драгица Банић Професор разредне наставе 14
5. Невенка Јовичин Професор разредне наставе 15
6. Драгана Сретеновић Професор разредне наставе 21
7. Наташа Поповић Професор разредне наставе 22
8. Снежана Стојановић Професор разредне наставе 23
9. Слађана Димитријевић Професор разредне наставе 24
10. Јелица Ристић Професор разредне наставе 31
11. Тодовић Јелена Професор разредне наставе 32
12. Анкица Николић Професор разредне наставе 33
13. Весна Матић Наставник разредне наставе 34
14. Маја Арсеновић Професор разредне наставе 35
15. Драгана Јовић Професор разредне наставе 41
16. Данијела Иванов Професор разредне наставе 42
17. Душица Вујовић Професор разредне наставе 43
18. Божана Шкундрић Професор разредне наставе 44
19. Александар Маљенчић Наставник разредне наставе 45

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА

Редни број Име и презиме наставника Стручна спрема
1. Ана Лазић Професор разредне наставе
2. Невенка Ђукић Професор разредне наставе
3. Милена Констадиновић Професор разредне наставе
4. Марија Мутавџић Професор разредне наставе

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Редни број Име и презиме наставника Стручна спрема
1. Данијела Милићевић Професор српског језика
2. Марија Мандић Ђокић Професор српског језика
3. Јелица Голубовић Професор српског језика
4. Весна Спасић Професор српског језика
5. Марина Секулић-Миленк. Професор енглеског језика
6. Стефановић Милева Професор енглеског језика
7. Бранка Попадић Професор енглеског језика
8. Нина Вукотић Професор енглеског језика
9. Славица Томашевић Професор немачког језика
10. Јаворка Травица Професор немачког језика
11. Дејан Митровић Наставник ликовне културе
12. Валентина Мирковић Професор ликовне културе
13. Дејана Жужа Рудолф Професор музичке културе
14. Драгана Фиданов Професор музичке културе
15. Јеремић Драган Професор историје
16. Јелена Ондрик Професор историје
17. Косовац Јадранка Професор географије
18. Ивана Милић Професор географије
19. Гордана Биочанин Наставник хемије
20.  Слободан Стојадиновић Професор физике
21. Ксенија Бундало Професор математике и информатике
22. Марија Вукобрат Професор математике
23. Биљана Ђорђевић Професор математике
23. Маријана Бојанић Професор математике
24. Марија Ђуровић Професор биологије
25. Сања Рашчанин Професор биологије
26. Јармила Вишњић Професор физичког васпитања
27. Ведрана Рашовић Професор физичког васпитања
28. Јелена Радичевић Професор физичког васпитања
29. Саша Радовановић Наставник технике и технологије
30. Драгана Петровић Наставник технике и технологије
31. Дејан Јовановић Професор технике и технологије
32. Милосава Смиљанић Професор технике и технологије
33. Ксенија Бундало Професор информатичког образовања
35. Јелена Ђукић Вероучитељ

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Редни број Име и презиме сарадника Стручна спрема
1. Хрисула Кржалић дипл. психолог
2. Вања Малобабић дипл.педагог
3. Славица Хоџић библиотекар

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Редни број Име и презиме Стручна спрема
1. др Зоран Милошевић – директор професор географије
2. Драган Станковић – помоћник директора професор историје

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

Редни број Име и презиме Стручна спрема
1. Јасна Лазић Секретар школе
2. Марина Станимировић Шеф рачуноводства
3. Марија Јовановић Благајник и администратор