Untitled Document
POCETNA OBAVESTENJA O SKOLI KOLEKTIV SKOLE PROGRAMI NASI USPESI UCENICKE STRANE GALERIJA TENDERI KONTAKT
 

Последња обавештења

Упис у први разред
07.03.2017

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈАНКО

ВЕСЕЛИНОВИЋ" УМЧАРСКА БР.2,У БЕОГРАДУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.

ГОДИНЕ

Упис деце у први разред обавиће се у времену од 1.априла до 31.маја

2017.године.УПИС ће се вршити код секретара

школе,ПОНЕДЕЉКОМ,УТОРАКОМ,ЧЕТВРТКОМ И ПЕТКОМ од 9 часова

до 14 часова и СРЕДОМ од 14 часова до 18 часова.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 2017/2018.шк.год.је обавезан за децу која до септембра

2017.год.пуне 6,5 до 7,5 година.Испитивање деце пред полазак у школу врши

психолог.

Деца која у септембру 2017.год.пуне 6 до 6,5 година,а чији родитељи желе

да она пођу у школу раније могу да се пријаве секретару школе,у напред наведеном

времену.Проверу спремности за упис у школу врши психолог школе.

У школу може да се упише и дете старије од 7,5 година ако се због болести или

других оправданих разлога није уписало.Ако је дете старије од 8,5 година а није

уписивано у школу,може да се упише у одговарајући разред на основу провере

знања и способности а према узрасту.

Приликом уписа родитељи или старатељи подносе следећа документа:

1.ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ/ само на увид/

2.ПРИЈАВА СТАНА ЗА ДЕТЕ ИЛИ РОДИТЕЉА/само на увид/

3.ПОТВРДА ДА ЈЕ ДЕТЕ ЗДРАВСТВЕНО СПОСОБНО ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ОД ДОМА ЗДРАВЉА(коју задржава секретар школе)

4.ПОТВРДА ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

(коју задржава секретар школе)

Пријављивање ученика за продужени боравак ће се обавити приликом

уписа,а родитељи су дужни да поднесу МОЛБУ у којој ће навести разлоге због

којих дете мора бити у истом као и ПОТВРДУ ОБА РОДИТЕЉА ИЛИ

ЈЕДНОГ УКОЛИКО ЈЕ ДЕТЕ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ САМО ЈЕДНОГ

РОДИТЕЉА , да су у радном односу. Број деце у продуженом боравку је

ограничен.

Београд СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

13.02.2017.год. Јасна Лазић


Педагошка пракса
07.03.2017


Остала обавештења

БРОЈ ПОСЕТА

Copyright © 2017, Основна школа "Јанко Веселиновић" , All rights reserved. Сва права задржана.
Без дозволе забрањена је репродукција у целини и у деловима.
дизајн - Вемнет